terça-feira, 8 de maio de 2007

A igrexa e falanxe

Vexo hoxe nas noticias que o bispo de Pamplona dixo o seguinte: "Hoy en España hay algunos partidos políticos que quieren ser fieles a la doctrina social de la Iglesia en su totalidad, como p.e. Comunión Tradicionalista Católica, Alternativa Española, Tercio Católico de Acción Política, Falange Española de las JONS. Todos ellos son partidos poco tenidos en consideración. Tienen un valor testimonial que puede justificar un voto. No tienen muchas probabilidades de influir de manera efectiva en la vida política, aunque sí podrían llegar a entrar en alianzas importantes si consiguiesen el apoyo suficiente de los ciudadanos católicos. Por eso no pueden ser considerados como obligatorios pero sí son dignos de consideración y de apoyo". Ou sexa que xa o sabemos ainda queda algún partido en España capaz de endereitar o rumbo e conducirnos a todos pola recta vía. A igrexa católica española ademais non ten nada que dicir xa que o portavoz da Conferencia Episcopal nen sequera se quixo pronunciar sobre o tema. Ultimamente escoitamos que Rajoy " se estaba moderando y yendo al centro", igual por iso a igrexa ten que buscar máis claramente aliados no fascismo e xa non na ultradereita. Que sería diso de que Xesucristo foi o primeiro comunista? Se polo bispo este fose igual o excomulgaban por "rojo".