segunda-feira, 21 de maio de 2007

Eleccións Ogrobe 2

Escribo esto para respostar algúns comentarios do meu anterior artigo sobor das eleccións municipais. Decidesme que, ainda sendo certo a fractura do PsdeG-Psoe, tamén é certo que os demais partidos teñen as súas proprias liortas internas. Isto é certo e concordo con estas opinións e ademais digo que certo grao de liorta ten que existir sempre cando falamos de institucións democráticas e que aspiran a representar ás persoas dun determinado lugar. Pero tamén coincidiredes comigo en que as liortas e discusións internas do resto dos partidos non se traduciron na aparición doutro partido político que se presenta no mesmo pobo e en teoría no mesmo espazo electoral. Polo tanto está claro que unha relativa perda na proxección de votos do PsdeG é esperable, claro está tamén que haberá que agardar a ver a quen deciden dar o seu voto os tradicionais votantes do PsdeG nestas eleccións. Por todo isto sigo pensando que a aparición dunha escisión pode perxudicar moito ao PsdeG desta volta.
Respecto do candidato de EU preguntáseme porque creo que é feble, ben é certo que en parte é pola súa idade. Para min as persoas antes de participar na res publica deberían ter máis ou menos encarrilada a súa vida. Isto, claro está non é máis que unha apreciación persoal e non son eu quen para decidir o que fai cada quen coa súa vida. Referiame coa palabra febleza a que eu non o vexo ao mismo nivel de capacidade, popularidade e atracción de voto que Xan Caneda. Polo que escoito pola rúa moita xente é da mesma opinión. Esta claro ademais que Xan Caneda é unha figura importante na esquerda meca e vai ser dificil cubrir o seu oco para a xente de EU. Os políticos da República romana tiñan que seguir unha serie de pasos e ocupar uns cargos e ter unha idade antes de poder acadar outros, era o que denominaba cursus honorum. Eu como dixen antes si que creo que os xovenes temos que participar da vida política dos concellos, cada un o que poida ou queira; pero si que creo que antes de ocupar un cargo público un debe rematar os seus estudos, ter un traballo e a súa vida un pouco encarrilada. Non quero que se me malinterprete, digoo tanto polos representados como polos propios representantes dos cidadáns que poden ter que abandoar a vida política e darse conta de que non a poden abandoar por non ter outra cousa, e iso é moi triste.
Por último querovos agradecer a todos os que deixastes un comentario a vosa participación pois fostes os primeiros en comentar algo neste meu blog que agardo que, coa vosa axuda, sexa un pouco de todos.

4 comentários:

conroibo disse...

Eu no sei se tiveches tamén en conta unha variable, cal é a presentación do malchado PG, váille restar votos ao PP, nos esquezamos que a familia de Antonio o do Hotel Brasil é ampla no que atinxe ao seu número e todos eran votantes, ou son, do PP.
A miña visión é que a esquerda vai sacar maioría: 4-4-1. Agora ben donde teño as miñas dúbidas é quen vai ser o partido máis votado da esquerda, así é todo me inclino polo PSOE, a pesar dos cristos, e tendo en conta que a mensaxe que lle mandou daquela o PP, "gobierno amigo" tanto na Xunta como en Madrid calou nun segmento poboacional (pensionistas) que creo se decantarán polo PSOE.
O PP vai perder un seguro e con toda probabilidade dous, achacable elo as sumas das outras candidaturas que lle van restar votos, principalmente o PG, máis tamén ao desgaste sofrido por Miguel e ao non contar con algunha persoa relevante que lle derá un certa credibilidade social nos primeiros postos (principalmente no 2º).

Escévola disse...

Olas: eu creo que o partido máis votado da oposición vai ser ao BNG xa que o PSOE teno dificil por aritmética electoral ao presentarse A Meca. Respecto do PG, creo que aí reside a chave do futuro goberno. Se ten un ou ningún, creo que gobernarán
o nacionalismo e a esquerda, se quitan máis de un creo que o goberno será outra volta do PP. Do que non estou seguro é de que o PP perda máis dun concelleiro, a división electoral no Grove premia con sobrerrepresentación a un partido tan votado coma o PP.

Raul Casalderrei disse...

Chamome Raul Casalderrei e estou preprarando a miña tese doutoral sobre Ogrove dende 1975 a hoxe. Levo lido neste medio ano que levo do traballo infinidade de artigos, traballos, estudos, etc. vin centos de páxinas en Internet, bitácoras e todo tipo de información que me axudara a entender un pouco a idiosincrasia das xentes dese pobo co fin de poder analisar as diferentes etapas destos ultimos 32 anos da sua historia.
Neste ultimos meses veño seguindo de maneira habitual 3 bitácoras : Cousas de Ogrobe(do que non sabemos nada dende o mes de febreiro)este de Cartas desde Delfos e sobre todo o bastante activo Cousas do Xarabal.
Debo confesar que asi como o longo deste ultimo medio ano me entrevistei con cantidade de xente de Ogrobe (persoeiros, lideres politicos actuais e doutras epocas, xente da rua, etc.) vai ser a primeira vez que me atreva a escribir nunha bitácora e o motivo principal do mesmo ben relacionado co comentario que conroibo fai a proposito deste artigo. Dice conroibo que dende a súa vision o reparto de escaños na esquerda pode ser 4-4-1 co PSOE como partido dominante. I e neste comentario donde me perdo un pouco. Tentarei explicarme.
Nas derradeiras eleccions municipais, os resultados de PSOE, BNG e EU foron os seguintes : 1184, 1312 e 810 votos respectivamente. Concordo con conroibo en que os "cristos internos" van sacarlle algun voto, ou ben en favor da Alternativa Meca ou na abstencion (e alguns - poucos - supoño que iran tamen o BNG). Por outra banda, a mensaxe que está transmitindo o BNG nesta campaña e o traballo que eu analisei destos ultimos 4 anos (65,4 % de mocions presentadas, das cales foron aprobadas o 82,7%) avalan un traballo e otorganlle un Plus o seu favor. O mesmo tempo a súa lista é a priori - e esa é unha apreciacion da xente coa que falo, non miña - con diferencia a millor de todas. De ahi, que non entenda en que sustenta conroibo a idea de que poida ser o PSOE a lista maioritaria da esquerda a non ser, e en politica todo e posible, que ate a Alternativa Meca poida sacar maioria absoluta, pero esas apreciacions son feitas co corazon, que para un estudioso da historia, son o contrario do que debe ser un esudio riguroso.

Anónimo disse...

華麗夢想,
夢世界,
酒店經紀,
酒店工作,
酒店上班,
酒店打工,
禮服酒店,
禮服公關,
酒店領檯,
華麗夢想,
夢世界,
酒店經紀,
酒店工作,
酒店上班,
酒店打工,
禮服酒店,
禮服公關,
酒店領檯,
華麗夢想,
夢世界,
酒店經紀,
酒店工作,
酒店上班,
酒店打工,
禮服酒店,
禮服公關,
酒店領檯,
華麗夢想,
夢世界,